T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim

+90 (312) 2128300

İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TÜRKİYE

Okan İBİŞ

Genel Müdür

Tel: (+90 312) 221 33 25 (+90 312) 212 44 76

Faks: (+90 312) 212 28 77

 

Genel Müdür Yardımcısı

Tel: (+90 312) 215 48 33

Yusuf ŞAHİN

Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 215 48 34 


Nevzat VURAL
 

Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 215 48 36


Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 215 48 36

Faks: (+90 312) 221 33 20


Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 212 05 99

Faks: (+90 312) 212 42 87


Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 215 48 45

Faks: (+90 312) 213 96 63


Kültür-Turizm Uygulamaları ve Etkinlikleri Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 212 74 39

Faks: (+90 312) 212 05 59

Turizm Eğitimi Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 215 48 42

Faks: (+90 312) 212 54 90


Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 223 48 71

Faks: (+90 312) 215 48 37


Kültürel etkinliklere yapılan yardımlar hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 212 17 62 - (+90 312) 222 30 34

Santral (+90 312) 212 83 00 Dahili: 30 42 – 30 03

Faks: (+90 312) 222 30 34 


Turist Rehberliği ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 215 48 43 – Santral (+90 312) 212 83 00 Dahili: 29 37 – 29 15

Faks: (+90 312) 212 54 90 


Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları tespit ve kayıt işlemleri hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 221 10 75 – Santral (+90 312) 212 83 00 Dahili: 29 07 – 29 33

Faks: (+90 312) 215 48 37


E-posta: arastirmaegitim@kulturturizm.gov.tr adresi üzerinden Genel Müdürlüğümüze yapılan bilgi taleplerine ilişkin başvuruların BİMER kanalı ile yapılması gerekmektedir.

Adres:

İsmet İnönü Bulvarı No: 32  Kat: 9 - 10

06100 Emek / ANKARA