T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 Şubat 2017 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız “2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı” kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 28 Şubat 2017 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonunda Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslarkonulu hizmet içi eğitim Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Cihat TUNCER’in sunumlarıyla gerçekleştirilmiştir.

  • 20170228_141051.jpg
  • 20170228_141302.jpg
  • 20170228_141828.jpg