T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 Mart 2017 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda “Birlikte Yaşama Sanatı ve Hoşgörü” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız  "2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında, Genel Müdürlüğümüzce merkez birimlerimizde görev yapan personele yönelik olarak 21 Mart 2017 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonunda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ tarafından "Birlikte Yaşama Sanatı ve Hoşgörü" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.