T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Balıkesir İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız “2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı” kapsamında; Genel Müdürlüğümüzce, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında Balıkesir İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Sedat ERGÜVEN, Müfettiş Murat ARSLAN, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Nezih YILDIRIM, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Strateji Geliştirme Başkanlığı APK Uzmanı Berrin USTA tarafından Balıkesir Mustafa Necetibey Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.

  • 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Balıkesir İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Balıkesir İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Balıkesir İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Balıkesir İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Balıkesir İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Balıkesir İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Balıkesir İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.