T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 Nisan 2017 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında "Kişisel Gelişim Eğitimi: Sunum, Ses - Nefes Teknikleri" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" kapsamında merkez birimlerimizde görev yapan yöneticilik vasfı (Mesleki Gelişim) konusunda her yıl Nisan ayı içerisinde yılda 1 kez kişisel gelişim eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüzce (Şube Müdürü ve üstü) personele yönelik olarak 20 Nisan 2017 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonunda "Kişisel Gelişim Eğitimi: Sunum, Ses-Nefes Teknikleri" konusunda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sanatçı Eray ESEROL tarfından hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.