T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kastamonu İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

           Bakanlığımız “2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı” kapsamında; Genel Müdürlüğümüzce, Kastamonu, Çankırı ile Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Kastamonu İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Sedat ERGÜVEN, Müfettiş Murat ARSLAN, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN, Strateji Geliştirme Başkanlığı APK Uzmanı Berrin USTA, Mali Hizmetler Uzmanı Hatice KESKİN ve Şube Müdürü Saliha Dilek SANCAR tarafından Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.

  • 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kastamonu İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kastamonu İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kastamonu İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kastamonu İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kastamonu İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kastamonu İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kastamonu İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kastamonu İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kastamonu İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.