T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Karadeniz'de bir ilk: Ordu Ellerde Gizli Sanatlar Festivali"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde sanatçıyı, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getirerek, bu sayede kültürel çeşitliliğin korunmasına kültürler arası diyalogun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Ellerde Gizli Sanatlar El Sanatları Festivali” 15-22 Mayıs 2017 tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor.

15 Mayısta açılışı yapılan ve Karadeniz Bölgesinde bir ilk olarak Ordu’da düzenlenen festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak,  kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, geleneksel sanatçılar ve basın mensuplarından oluşan geniş çaplı bir katılımla hayata geçirildi.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ yaptığı açılış konuşmasında, bu etkinlikler vasıtasıyla el sanatlarında teknik, motif, renk, malzeme gibi unsurlar ile sanat adabı, ahilik kültürü gibi konularda sanatçılar için önemli bir paylaşım ve bilgi alışverişi ortamı sağlandığına dikkat çekerek, usta-çırak ilişkisinin, kültürümüzü yaşatma noktasında “anahtar rol” üstlendiğini vurguladı.

Geleneksel sanatlarımızın insanlığın ortak mirası olması yönünde atılan adımlardan biri olarak, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin ülkemizdeki icracı birimi olduğunu belirten Okan İBİŞ, bugüne dek 14 unsurumuzu UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kayıt ettirerek, ülkemizin UNESCO listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 10 ülke arasında yer alma başarısı gösterdiğinin altını çizdi. Genel Müdürlük bünyesinde çalışan folklor araştırmacıları tarafından ülkemizin pek çok bölgesinde yapılan alan araştırmaları ışığında tespit, arşivleme ve yayın çalışmaları yaptıklarını söyleyen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ,  bu sayede geleneksel sanatlarımızı kayıt altına alıp Türkiye’nin bu konudaki tek hafızası olan  “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi”nde kaydederek toplumsal bir hafıza oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Açılışa katılan heyet stantları tek tek gezerek, geleneksel sanatçıların icra ettikleri el sanatlarının hem yapım aşamasını ustasının elinden izledi hem de ürünler hakkında bilgi aldı.

Toplumda birlik ve bütünlük oluşturan, kültürel bağları güçlendiren ve geleneklerin devamlılığını sağlayan geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuran bir köprü niteliği taşıyan geleneksel sanatların tanıtılması yaşatılması ve nesilden nesle aktarılması amacıyla düzenlenen “Ellerde Gizli Sanatlar El Sanatları Festivali”nde yaklaşık 50 stantta geleneksel el sanatlarına özgü ürünler, ustaları tarafından festival boyunca sergilenecek. Festivale gelen ziyaretçiler, Rize bezi dokuma, ebru, çömlekçilik, dokumacılık, ahşap işçiliği, cam üfleme, sedefkârlık, Keçecilik, gümüş kazaz örücülüğü, cam işçiliği, ipek dokumacılık, tespih yapımı, ahşap oyuncak yapımı, bastonculuk, kemençe, tulum, ney, çalgı yapımı, ahşap kaşık yapımı, deri işçiliği, bakır işleme, yazmacılık, taş işçiliği, bakırcılık, çinicilik, iğne oyası, sim sırma işleme, bıçakçılık, lületaşı, geleneksel giysili bebek yapımı, kukla ve tasvir, gümüş işleme veya telkâri, yemenicilik, tel kırma, Keçecilik ve halı dokuma sanatına dair birbirinden özel eserleri görme imkânı bulacak. 

  • ORDU’DA BİR İLK: “Ellerde Gizli Sanatlar Festivali”
  • ORDU’DA BİR İLK: “Ellerde Gizli Sanatlar Festivali”
  • ORDU’DA BİR İLK: “Ellerde Gizli Sanatlar Festivali”
  • ORDU’DA BİR İLK: “Ellerde Gizli Sanatlar Festivali”
  • ORDU’DA BİR İLK: “Ellerde Gizli Sanatlar Festivali”
  • ORDU’DA BİR İLK: “Ellerde Gizli Sanatlar Festivali”
  • ORDU’DA BİR İLK: “Ellerde Gizli Sanatlar Festivali”
  • ORDU’DA BİR İLK: “Ellerde Gizli Sanatlar Festivali”
  • IMG_2262.JPG
  • ORDU’DA BİR İLK: “Ellerde Gizli Sanatlar Festivali”