T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye’nin Halk Kültürü hazineleri “6. Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu” ile gün ışığına çıkarıldı

Türkiye’nin Halk Kültürü hazineleri “6. Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu” ile gün ışığına çıkarıldı     

Bu yıl 6. Düzenlenen “Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu”, 23-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında Milli Kütüphanede düzenleniyor. Sempozyumla, ülkenin dört bir yanında görev yapan Folklor Araştırmacılarının yurt içi ve yurt dışında yaptıkları alan araştırmaları sonucunda elde ettikleri bilgileri değerlendirmesi amaçlanıyor.

Sempozyum, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin YAYMAN ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ’in yaptığı açılış konuşmaları ile başladı. Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ Merkez ve Taşra teşkilatında görevli 113 Folklor Araştırmacısı tarafından yapılan alan araştırmaları ışığında, geleneksel sanatlarımıza ait ses bandı, CD, etnografik eşya,  fotoğraf, nota, nadir eser, plak, belgesel videobant ve yazılı belge olmak üzere 192 bin belgenin kayıtlı bulunduğu “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi”nin,  Türkiye’nin bu konudaki tek hafızası olduğunun altını çizdi. 

Gelenek görenek, inanç ve inanışlar, geleneksel halk mutfağı, halk edebiyatı, halk oyunları ve halk müziği, el sanatları/halk mimarisi gibi maddi kültür unsurları da olmak üzere, çok geniş bir yelpazede araştırmalar yapıldığını belirten Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ, yapılan araştırmaları bu alanda çalışan bilim adamı, uzman ve öğrencilerin kullanımına sunarak hem bilimsel çalışmalara destek olduklarını hem de toplumsal hafızanın güçlenmesine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Araştırma ve arşiv verilerinin değerlendirilerek, meslek grubu ve kamuoyu ile paylaşılması adına Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 1994 yılından bu yana beş kez düzenlenen “Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu” etkinliğinin bir takvime bağlanarak, 2 yılda bir, düzenli olarak yapılması hedefleniyor. Sempozyumda yer alan bildirilerin kitap bütünlüğünde sosyal bilimler camiasının ve kamuoyunun bilgisine sunulması amaçlanıyor.

Sempozyumda, Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları’a ait eserlerin yer aldığı sergi açılışı yapıldı. Sergiyi gezen katılımcılar, aynı zamanda kütüphanelere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla yaşama geçirilen "Halk Kütüphanem İçin Söyle" projesi kapsamında kütüphanecilerin oluşturduğu koronun verdiği konseri de dinleme şansını buldu. 

  • TÜRKİYE’NİN HALK KÜLTÜRÜ HAZİNELERİ “6. HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA SONUÇLARI SEMPOZYUMU” İLE GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI
  • TÜRKİYE’NİN HALK KÜLTÜRÜ HAZİNELERİ “6. HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA SONUÇLARI SEMPOZYUMU” İLE GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI
  • TÜRKİYE’NİN HALK KÜLTÜRÜ HAZİNELERİ “6. HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA SONUÇLARI SEMPOZYUMU” İLE GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI
  • TÜRKİYE’NİN HALK KÜLTÜRÜ HAZİNELERİ “6. HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA SONUÇLARI SEMPOZYUMU” İLE GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI
  • TÜRKİYE’NİN HALK KÜLTÜRÜ HAZİNELERİ “6. HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA SONUÇLARI SEMPOZYUMU” İLE GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI
  • TÜRKİYE’NİN HALK KÜLTÜRÜ HAZİNELERİ “6. HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA SONUÇLARI SEMPOZYUMU” İLE GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI
  • TÜRKİYE’NİN HALK KÜLTÜRÜ HAZİNELERİ “6. HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA SONUÇLARI SEMPOZYUMU” İLE GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI