T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne ilinde gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim


Genel Müdürlüğümüzce, Edirne ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bağlı birimleri ile Bakanlığımıza bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında ekli program çerçevesinde Edirne ilinde Deveci Han Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişleri Hülya MURATLI ve Selahattin ERTAŞ, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN, Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Hatice KESKİN, APK Uzmanı Berrin USTA, Şube Müdürü Saliha Dilek SANCAR ve Maliye Bakanlığı Edirne Defterdarlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Şef Aynur BAYBÜRE tarafından hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

EDİRNE EĞİTİM PROĞRAMI -.pdf

20170919_091027.jpg
20170919_091047.jpg
IMG-20170919-WA0056.jpeg