T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Halk Ozanları-Âşıkları/Şairleri ve Zakirler Değerlendirme Kurulu Sonuçları


29-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Halk Ozanları-Âşıkları/Şairleri ve Zâkirler Değerlendirme Kurulunun kararları sonucu 65 Halk Ozanı-Âşık/Şair ve Zâkir’in Genel Müdürlüğümüz Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlarının yapılmasına ve kendilerine Sanatçı Tanıtım Kartı verilmesine karar verilmiştir.   

Değ.Kurulu Kabul Listesi.doc