T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızda Staj Yapmak İsteyen Yüksek Öğretim Kurumu Öğrencilerine Duyuru: Staj Başvuru Formu

 

       Bakanlığımızda Staj Yapmak İsteyen Yüksek Öğretim Kurumu Öğrencilerine Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde staj yapmak isteyen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuruları; 29.09.2011 tarihli ve 2011/1-198824 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe giren “Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi” kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu Yönerge: Teftiş Kurulu Başkanlığı> Mevzuat Listesi> Yönergeler kulturveturizm-bakanligi-staj yönergesi.html bölümünde yayımlanmaktadır.

Bakanlığımız birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, ücret almadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin;

1- Öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alacakları, öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve halen öğrenime devam ettiklerini belirten resmi belge (Öğrenim Belgesi),

2- Stajın zorunlu olduğuna dair resmi yazı (Gönüllü/İsteğe Bağlı staj yaptırılmamaktadır),

3 -T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi ve ekte bulunan matbu başvuru formunu eksiksiz doldurarak, Bakanlığımız merkez birimlerinde staj yapmak isteyenlerin “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, İsmet İnönü Bulvarı No:32 Kat:9 Emek/ANKARA” adresine, İl Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenlerin ise “İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine” postayla ya da şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin adresleri Bakanlığımız internet sitesinde yer almaktadır.

2018 yılı yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları 12 Mart - 13 Nisan 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Bakanlığımız merkez birimleri için yapılacak staj başvurularının sonuçları, kabul ya da red durumuna bakılmaksızın öğrencilere resmi yazı ile bildirilecektir. İl Müdürlüklerine yapılacak staj başvuruları ile ilgili süre ve duyuru işlemleri ise ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince belirlenecektir.

 

(NOT: Okulları tarafından hazırlanmış kabul belgesi onaylatma talebi olan öğrencilerin, söz konusu belgeyi de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.)

STAJ BAŞVURU FORMU.doc