T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASİ’NİN KUCAĞINDAKİ UZLAŞMA

TURİZMİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ASİ’NİN KUCAĞINDAKİ UZLAŞMA (HATAY)

Asi’nin Kucağındaki Uzlaşma/Hatay Turizmi Geliştirme Çalışmaları, Hatay Merkez, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri mülki amirleri, belediye başkanları, ilgili kamu kurum/kuruluşları ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, Mustafa Kemal Üniversitesi ile Antakya İl Müftülüğü, Antakya Katolik Kilisesi, Antakya Ortodoks Kilisesi, S. Astvazazin Ermeni Kilisesi Vakfı, Ortodoks Kilisesi Vakfı temsilcilerinin katılımları ile Hatay’da düzenlenmiştir.
ALAN İNCELEMESİ:
18-22 Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
I. ÇALIŞTAY:
19 Ağustos 2005 tarihinde, kamu, sektör temsilcileri, STK temsilcileri, Üniversiteden temsilciler, dini temsilcilerden oluşan 112 kişilik bir grubun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
II. ÇALIŞTAY (EYLEM PLANI İZLEME TOPLANTISI):
12 Nisan 2007 tarihinde kamu, sektör temsilcileri, STK temsilcileri, Üniversiteden temsilcilerinden oluşan 71 kişilik bir grubun katılımıyla, gerçekleştirilmiştir.
AÇIKLAMALAR:
Hatay Turizmi Geliştirme Çalışmaları, Bakanlık Makamından alınan 29.04.2009 tarih ve 81910 sayılı olur ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Marka Kent Projesi’ne devredilmiştir.

İçeriği Hazırlayan : Kültür ve Turizm Uzmanı Bülent AYDEMİR - 05.05.2010