T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU

TURİZMİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI KASTAMONU

“Kastamonu Turizmi Geliştirme Çalışmaları”, Kastamonu ili ve Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya ilçelerinin mülki amirleri, belediye başkanları, ilgili kamu kurum/kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımları ile Kastamonu’da düzenlenmiştir.

ALAN İNCELEMESİ:

03-07 Eylül 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞTAY:

16 Kasım 2006 tarihinde, kamu, sektör temsilcileri, STK ve üniversiteden temsilcilerinden oluşan 85 kişilik bir grubun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İçeriği Hazırlayan: Bülent Aydemir (Kültür ve Turizm Bakanlığı)