T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği" 17 Şubat 2016 tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

                      Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 17 Şubat 2016 tarihinde “Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği” konulu hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Strateji Geliştirme Başkanlığı APK Uzmanı Berrin USTA’nın sunumları ile gerçekleştirilmiştir.