T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Tekirdağ İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Tekirdağ İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi İnanç ÖZÇAKMAK, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Nezih YILDIRIM, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Maliye Bakanlığı Tekirdağ Defterdarlığı Uzmanı Barış ARSLAN tarafından Tekirdağ Güzel Sanatlar Galerisi Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.

Eğitim Programını İndirmek için tıklayınız...


  • 20161020_111416.jpg
  • 20161020_155624.jpg
  • 20161021_140746.jpg
  • Tekirdağ (42).JPG
  • Tekirdağ (53).JPG
  • Tekirdağ (56).JPG
  • Tekirdağ (60).JPG
  • Tekirdağ (66).JPG