T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİK KOMİSYONU

- T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Geniş Bilgi Almak için http://www.etik.gov.tr

- Kanun ve Yönetmelikler

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu

Etik Komisyonu BaşkanNihat GÜL
Müsteşar Yardımcısı
Etik KomisyonuÜye Asım KESER
Teftiş Kurulu Başkanı
Etik KomisyonuÜyeOkan İBİŞ
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
Etik KomisyonuÜye Ahmet Nuri EKİCİ
I.Hukuk Müşaviri
Etik KomisyonuÜyeAhmet YILMAZ
Personel Dairesi Başkanı

2012/1 nolu Etik Komisyonu Kararı - 19/11/2012 

ETİK EĞİTİMİ BİRİM SORUMLULARI

BİRİMİ

GÖREVİ

ADI - SOYADI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

Murat GÜRÜL

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

A.Sedat SERT

Tanıtma Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

Cengiz AYDIN

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Kültür Turizm Uzmanı

Çetin AKAR

Milli Kütüphane Başkanlığı

Başkan Yardımcısı

M. Emin FİDAN

Sinema Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

Ömer Ümran ÖZDENÖREN

Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

Sanem ARIKAN

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı V.

Nihat DEĞİRMENCİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

Serkan KOCADERE

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Başrejisör

A.Sinan PEKİNTON

Personel Dairesi Başkanlığı

Personel Daire Başkanı

Ahmet YILMAZ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Şube Müdürü

Adem AKÇAY

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Nevzat VURAL

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel MüdürlüğüGenel Müdür Yardımcısı V.Yahya ÖZEN
Döner Sermaye İşletmesi Merkez MüdürlüğüMali İşler Müdür V.

Ümmühan KÜRKÇÜ

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Şube müdürüMurat UĞUR

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Daire Başkan V.

Birsel DURMUŞ

ETİK EĞİTİMİ EĞİTİCİLERİ

BİRİMİ

GÖREVİ

ADI - SOYADI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

Hatice Dilek ÖZGÜRGÜN

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Uzmanı

Gökhan BARAN

Tanıtma Genel Müdürlüğü

Koordinatör/Kültür Turizm Uzmanı

Fahri YILDIRIM

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Şef

Nuray CENGİZ

Milli Kütüphane Başkanlığı

Şube Müdürü

Ayhan KOÇ

Sinema Genel Müdürlüğü

Daire Başkan V.

Kemal UYSAL

Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü

Doğan GÜNGÖR

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Kültür Turizm UzmanıHülya ÇİFTÇİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü

Gülşen KÖROĞLU

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Ankara Devlet Tiyatroları Müdür Yardımcısı

Belkız DAŞTAN

Personel Dairesi Başkanlığı

Şube Müdürü

Osman CANDOĞAN

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Şube MüdürüO.Latif CANTEMUR

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Kültür Turizm Uzmanı
Kültür Turizm uzmanı
Berna URGANCI
Ozan EREM
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü
Şube Müdürü

İbrahim ÇELİK
Gülnihal ÇELİK

Döner Sermaye İşletmesi Merkez MüdürlüğüAvukatGülay ACAR

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Yazma Eser Uzman Yardımcısı

Metin ÜNLÜEL

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Mali hizmetler Uzmanı

Hatice KESKİN