T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"ETİK EĞİTİMİ "05 Mayıs 2017 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferan Salonu’nda “Etik Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız  "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" kapsamında; Genel Müdürlüğümüzce merkez birimlerimizde görev yapan personele yönelik olarak 05 Mayıs 2017 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonunda çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı YİH Uzmanı Salih Vecdi SEÇKİN tarafından "Etik Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

  • Etik Eğitimi
  • Etik Eğitimi
  • Etik Eğitimi
  • Etik Eğitimi