T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rize ilinde gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce Bakanlığımız "2017 Yılı Hizmet  İçi Eğitim Planı" çerçevesinde Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında ekli program çerçevesinde Rize ilinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi Büyük Toplantı Salonu’nda Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER, Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Hülya MURATLI, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN,  Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Hatice KESKİN, APK Uzmanı Berrin USTA ve Şube Müdürü Saliha Dilek SANCAR tarafından hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

RİZE EĞİTİM PROĞRAMI -.doc


DSC_1.JPG


DSC_2.JPG


DSC_3.JPG