T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öfke Kontrolü ve İç Motivasyonu Canlandırma” konulu Hizmet İçi Eğitim


Bakanlığımız “2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı” kapsamında; Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız merkez birimleri ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik 13 Aralık 2017 tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığı Toplantı Salonunda 10.00-12.30 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Cem DÖNMEZOĞULLARI tarafından “Öfke Kontrolü ve İç Motivasyonu Canlandırma” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.