T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öfke Kontrolu ve İç Motivasyonu Canlandırma

Bakanlığımız "2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; Genel Müdürlüğümüzce merkez birimlerimiz, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde görev yapan personele 13 Aralık 2017 tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığı Korferans Salonu'nda   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma Görevlisi Cem DÖNMEZOĞULLARI tarafından "Öfke Kontrolu ve İç Motivasyonu Canlandırma" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.