T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Ocak 2018 tarihinde "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Bu Kanunun Bağlı İkincil Mevzuatı ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Bu Kanunun Bağlı İkincil Mevzuatı" Eğitimi

Bakanlığımız "2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; Genel Müdürlüğümüzce merkez birimlerimiz, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 25 Ocak 2018 tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre Toplantı Salonu'nda Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Hatice KESKİN tarafından "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Bu Kanunun Bağlı İkincil Mevzuatı ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Bu Kanunun Bağlı İkincil Mevzuatı" konularında hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

5018 S.Kanun.jpg