T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar ilinde "Muhakkik/Soruşturmacı" eğitimi gerçekleştirilmiştir.


        Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce  "2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 107 personele yönelik olarak 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında ekli program çerçevesinde  Afyonkarahisar ilinde Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Koray ARABULAN ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Özgür SEMİZ tarafından "Muhakkik/Soruşturmacı" eğitimi verilmiştir. Ebru Sanatçısı Özlem ÇOPUR ebru sanatını katılımcılara tanıtırken, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları da sanatsal destek vermişlerdir.

MUHAKKİK EĞİTİMİ PROGRAMI -2018.doc