T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 Mayıs 2018 tarihinde "Etik Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce  "2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; merkez birimlerimiz  ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele  yönelik olarak, 15 Mayıs 2018 tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre Toplantı Salonunda  Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Hülya MURATLI tarafından  "Etik Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim verilmiştir.