T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kars ilinde Hizmet İçi Eğitim gerçekleştirilecektir.

Genel Müdürlüğümüzce, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Ardahan ve Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile Bakanlığımıza bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak, 15-19 Ekim 2018 tarihleri arasında ekli program çerçevesinde Kars ilinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir. 

KARS EĞİTİM PROĞRAMI.doc