T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphanecilik ve Nitelikli Personel eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız "2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, merkez birimlerimiz ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak, 05 Ekim 2018 tarihinde   Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda  ütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Daire Başkan V. Ahmet ALDEMİR, Kütüphaneci Öznur ÖZER, Aysun ARSLAN BÜYÜKSAN, Fatma ARSLAN BÜLBÜL, Esra PEMBE ve Şehir Plancısı Merve YAVUZDEMİR ile Adnan Ötüken de Kütüphaneci İsmail KARACA tarafından  "Kütüphanecilik ve Nitelikli Personel" konusunda hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

IMG_5706.JPG