T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Güzel Konuşma ve Diksiyon" konusunda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Hatice KURT tarafından hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız '2018 Yılı Hizmet Içi Eğitim Planı" kapsamında, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünde, merkez birilerimiz ve Ankara Il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak, 12 Kasım 2018 tarihinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda 10.00-12.30 saatleri arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim Görevlisi Hatice KURT tarafından "Güzel Konuşma ve Diksiyon" konusunda hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.