T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Araştırma Görevlisi Dr. Beris ARTAN ÖZORAN tarafından "Etkili ve Doğru İletişim Teknikleri Yazılı-Sözlü-Sözsüz" konusunda hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız "2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, merkez birilerimiz ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak, 11 Aralık 2018 tarihinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda  10.00-12.30 saatleri arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Araştırma Görevlisi Dr. Beris ARTAN ÖZORAN tarafından  "Etkili ve Doğru İletişim Teknikleri Yazılı-Sözlü-Sözsüz"  konusunda hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.