T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 Kasım 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver AYDOĞAN tarafından "Yöneticilere Yönelik Mesleki Gelişim Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız "2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; Genel Müdürlüğünce, merkez birimlerimiz ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak, 22 Kasım 2018 tarihinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver AYDOĞAN tarafından "Yöneticilere Yönelik Mesleki Gelişim Eğitimi" konusunda hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Prof.Dr. Enver Aydoğan.jpg