T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz Basın Bültenleri

TÜRKİYE HAKKINDA

P N

Aydın, Elazığ, Bolu, Bitlis, Ankara-Nallıhan, Isparta, Tokat, Kastamonu illerinde düzenlenen yarışmalar sonucu ödül alan ve satın alınması uygun bulunan örnekler Halk Kültürü İhtisas Arşivine kazandırılmıştır.

Kültür ve turizm alanlarında kaynak oluşturmak üzere Bakanlığımız bünyesinde kurulan Boratav Halk Kültürü Araştırma ve Turizm İhtisas Kütüphanesi, koleksiyonunda bulunan yaklaşık 22.000 adet yayın ile turizm ve halk kültürü alanlarında araştırma yapan herkese hizmet vermektedir.

Türk Halk Kültürü Araştırmaları ve Türk Halk Kültüründen Derlemeler yayınlarımız ülkemiz genelinde folklor araştırmacılarımızca yapılan alan araştırmaları ve derlemeler sonucu ortaya çıkan çalışmaların yayınlarını kapsamaktadır. Kitap halinde basılmasının amacı Halk Kültürü ve Halk Kültürü olaylarının gelecek nesillere aktarılmasıdır.