T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim

+90 (312) 470 8000

İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TÜRKİYE

Okan İBİŞ
Genel Müdür

Tel: (+90 312) 470 77 00
         (+90 312) 470 77 01
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 05
Faks: (+90 312) 212 28 77

Yusuf ŞAHİN
Genel Müdür Yardımcısı 

Tel: (+90 312) 470 77 08
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 08
Faks: 
(+90 312) 212 83 90


Genel Müdür Yardımcısı

Tel: (+90 312) 470 77 10 
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 10
Faks:


Genel Müdür Yardımcısı

Tel: 
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 
Faks:
 

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 21
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 21
Faks:
(+90 312) 221 33 20

 

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 16
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 16
Faks: (+90 312) 212 42 87

 

Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 19
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 19
Faks:
(+90 312) 213 96 63

 

Kültür-Turizm Uygulamaları ve Etkinlikleri Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 18
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 18
Faks:
(+90 312) 212 96 63

Turizm Eğitimi Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 23
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 23
Faks:
(+90 312) 212 54 90

 

Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 13
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 13
Faks:
(+90 312) 215 48 37

 

Kültürel Etkinliklere Yapılan Yardımlar hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 35- (+90 312) 470 78 36
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 78 37 - 78 38 - 78 39
Faks: (+90 312) 222 33 20 

 

Turist Rehberliği ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 87
Santral (+90 312) 470 80 00 Dahili: 78 88 - 78 89 - 78 90
Faks: (+90 312) 212 54 90 


Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları tespit ve kayıt işlemleri hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 77 19
Santral (+90 312) 470 80 00 Dahili: 77 20
Faks:  

 

E-posta: arastirmaegitim@kulturturizm.gov.tr adresi üzerinden, Genel Müdürlüğümüze yapılan bilgi taleplerine ilişkin başvuruların BİMER kanalı ile yapılması gerekmektedir.


Adres:

İsmet İnönü Bulvarı No: 32  Kat: 9 - 10
06100 Emek / ANKARA