Ana Sayfa | Site Ağacı

Profesyonel Turist Rehberliği seçme sınavlarına başvuruları kabul edilen adaylar, 4 aşamalı seçme sınavlarına tabi tutulurlar. Adayların, birbirini takip eden her sınav aşamasında başarılı olmaları gerekir.

a) Genel Kültür Sınavı
Bakanlık tarafından oluşturulan Genel Kültür Sınav Komisyonu bu sınavın yürütülmesini sağlar. Bu ilk aşamada Turist Rehberi adaylarına Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Genel Turizm Bilgileri ve Güncel Olaylar konularında 50 test sorusu yöneltilir. Genel Kültür sınavının geçme notu 60’dır.

Genel Kültür Örnek Sorular:
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yükseliş dönemi padişahları kronolojik olarak doğru verilmiştir?
a) II. Murat – II. Bayezid – II.Mehmet – I. Süleyman
b) II. Bayezid - II.Mehmet – I. Selim - I. Süleyman
c) II. Murat - II.Mehmet - I. Selim - I. Süleyman
d) II.Mehmet - I. Selim - I. Süleyman - II. Selim
e) II.Mehmet - II. Bayezid - I. Selim - I. Süleyman

Bosna Hersek’te bulunan aşağıdaki Osmanlı mimari yapıtlarından hangisi UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır?
a) Gazi Hüsrev Bey Camii
b) Mostar Köprüsü
c) Ali Paşa Camii
d) Bursa Bedesteni
e) Hünkar Köprüsü

Aşağıdaki “en çok yetiştirilen ürün-bölge” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Susam – Akdeniz Bölgesi
b) Ayçiçeği – Marmara Bölgesi
c) Pamuk – Ege Bölgesi
d) Mısır – Karadeniz Bölgesi
e) Keten, Kenevir – İç Anadolu Bölgesi

Edebiyatımızda batılı anlamda ilk roman aşağıdakilerden hangisidir?
a) Taaşşuk-u Talat ve Fitnat
b) Şair Evlenmesi
c) Araba Sevdası
d) Karabibik
e) Zehra

b) Yabancı dil sözlü sınavı
Adaylar, seçmiş oldukları dil veya dillerden yabancı dil komisyonun sözlü sınavına tabi tutulurlar. Adayların rehberlik yapabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olup olmadıkları ölçülür. Yabancı dil sözlü sınavının geçme notu 70’dir.

c) Yabancı dil yazılı sınavı
İlk iki aşamayı başararak yabancı dil yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar, seçtikleri yabancı dil veya dillerde yazılı sınava girerler. Yazılı sınavda adaylardan kendilerine verilen konulu metinleri sınava girdikleri dile ve o dilden Türkçe’ ye çevirmeleri istenir.Yazılı sınav geçme notu 60’tır.

d) Mülakat
Seçme sınavlarının son aşaması mülakattır. Adayların, Bakanlık yetkilileri, rehberlik meslek kuruluşlardan ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) temsilcilerin katıldığı bir jürinin önünde rehberlik mesleğini yapabilme yeterlilikleri ölçülür. Mülakat “geçti”, “kaldı” şeklinde değerlendirilir. Mülakata itiraz hakkı yoktur.

(Bkz. PTR. Yönetmeliği Md.13-14-15)

Duyuru Ajandası Etkinlik Ajandası