Ana Sayfa | Site Ağacı

Profesyonel Turist Rehberliği Seçme Sınavlarının 4 aşamasından da başarılı olan turist rehberi adayları, profesyonel turist rehberliği kurslarına katılmaya hak kazanırlar. Kurslar, haftada en az beş gün ve günlük en az kırk beşer dakikalık dört ders saati olarak yürütülür. Kurslarda, rehber adaylarına, alanlarında uzman kişiler tarafından aşağıda sayılan 12 farklı ders grubundan dersler verilir.

a) Genel turizm bilgisi ve turizm mevzuatı..
b) Turist rehberliği meslek dersi.
c) Türkiye'nin turizm coğrafyası ve turizm tanıtımı.
d) Genel Türk Tarihi ve Kültürü.
e) Arkeoloji.
f) Mitoloji.
g) Sanat tarihi.
h) Dinler tarihi ve sosyoloji.
ı) Edebiyat.
i) Genel sağlık bilgisi ve ilk yardım.
j) Sosyal davranışlar ve iletişim.
k) Anadolu medeniyetleri tarihi.
(Bkz. PTR. Yönetmeliği Md.17)

1.4. Uygulama Gezisi
Turist rehberi adayları, Profesyonel Turist Rehberliği Kursundaki yukarıda sayılan teorik derslerin bitiminden sonra en az 36 günlük yurtiçi gezisine katılmak zorundadırlar. Bu gezinin ücreti adaylar tarafından karşılanır. (Bkz. PTR. Yönetmeliği Md.23)

1.5. Bitirme Sınavları
Profesyonel turist rehberliği kurslarında ders ve gezi aşamasını tamamlayan rehber adayları, 2 aşamalı son sınavlarına girerler.

a) Teorik Dersler Sınavı
Adaylar, yukarıda sayılan 12 ders grubundan teorik sınava alınırlar. Bu aşamada her ders grubu için 10’ar sorudan oluşan testler hazırlanır. Bu sorular, teorik dersleri yürüten her öğretim üyesinin hazırladığı 30’ar sorunun arasından seçilir. Başarılı olmak için her ders grubundan en az 70 puan almak gerekir.

b) Yabancı dil sınavı
Bu sınav, teorik dersler ve uygulama gezisinde görülen yerleri kapsayan bir sınavdır. Önce sözlü sonra yazılı olarak yürütülen bu aşamada adaylara, birden fazla konu verilerek bilgilerini kompozisyon şeklinde ifade etmeleri istenir. Yabancı dil sınavının geçme notu yazılı ve sözlü sınavının ortalaması alınarak bulunur. Geçme notu 70’dir.
(Bkz.  PTR. Yönetmeliği Md.28)

BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE SON 5 YILDA AÇILAN REHBERLİK KURSLARI 

YILLAR

KURS AÇILAN İLLER

REHBER SAYILARI

2005

Antalya-Ankara-İstanbul

492

2006

Aydın-Balıkesir-Erzurum-İstanbul-Trabzon

330

2007

Gaziantep-Konya-Şanlıurfa

176

2008

İstanbul-İzmir-Hatay-Samsun

334

2010

Denizli-Sivas-Bursa

313

TOPLAM

 

1645

 

 

Duyuru Ajandası Etkinlik Ajandası