T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Neredeyim :

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Duyurusu

Bakanlığımızın Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 1975 yılında başlatılan “Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi”nin dokuzuncusu 20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Ordu ilinde gerçekleştirilecektir. Kongre’de aşağıda belirtilen konularda bölümler oluşturulmuştur:

I. Genel Konular

II. Halk Edebiyatı

III. Müzik, Oyun ve Eğlence

IV. Gelenek Görenek ve İnançlar

V. Maddi Kültür

VI. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması

Başvuru ve Katılım Şartları

 • Kongre’ye katılmak isteyenlerin başvurularını 07 Eylül 2017 tarihine kadar http://aregem.kultur.gov.tr/ adresinden yapmaları gerekmektedir.
 • Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılamaz.
 • Bilim ve Değerlendirme Kurulunun yapacağı değerlendirme sonucunda kabul edilen başvuruların sahiplerine, kongre organizasyonu ile ilgili detaylı bilgiler ayrıca iletilecektir.
 • Kabul edilen bildirilerin sunumu bildiri sahiplerince yapılmalıdır.
 • Sahipleri tarafından sunulmayan bildiriler kongreden çekilmiş sayılıp daha sonra yapılacak yayın çalışmalarına dâhil edilmeyecektir.
 • Başvuru sahipleri, sunulan bildirilerin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarını Kültür ve Turizm Bakanlığına devretmiş sayılırlar.
 • Sunulan bildirilerin tam metinlerinin 15 Aralık 2017 tarihine kadar elektronik ortamda halkkulturukongresi@kulturturizm.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Başvurusu yapılan bildiri başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmayacak olmalıdır.
 • Bildiri metni; bilgisayarda 1,5 satır aralığıyla ve 12 punto büyüklüğünde yazılmalı, Türkçe ve İngilizce özler ile kaynakça ve sayfa altı açıklamalar dâhil en fazla 7000 (yedi bin) kelimeyi ve tablolar ve görseller dâhil 25 (yirmi beş) sayfayı geçmemelidir. Yazılar MS Word programında ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 • Metin içi kaynak gösterme ve kaynakçanın düzenleniş biçimleri vb. detaylar konusunda APA ve MLA gibi uluslararası yazım sistemleri referans alınmalıdır.


Başvuru için tıklayınız.