T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru yaparken hangi belgeler olmalı?

Yerel Yönetimler için:

 

1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program),

3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

4-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Dernek ve Vakıflar için:

 

1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve il Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir)

3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

5-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.