T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ödenek aktarımı nasıl gerçekleştirilir?

 

Ödenek Aktarımı Nasıl Gerçekleştirilir?

Komisyonca karara bağlanan ve Bakan tarafından onaylanan yardımlar, teşekkül ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü arasında protokol (Ek:1) imzalanmasını müteakip, İl Müdürlüğünün gerekli incelemelerini tamamlaması ve etkinlik raporlarını ilgili Genel Müdürlüğe göndermesinin ardından ödenir.

Teşekkül, harcama belgelerinin, sonuç raporunu (Ek.2), etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

EK-1:Protokol

EK-2:Sonuç Raporu Formu