T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu


- T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Geniş Bilgi Almak için http://www.etik.gov.tr

- Kanun ve Yönetmelikler

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu

 

Etik Komisyonu BaşkanNihat GÜL
Müsteşar Yardımcısı
Etik KomisyonuÜye Asım KESER
Teftiş Kurulu Başkan
Etik KomisyonuÜyeOkan İBİŞ
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
Etik KomisyonuÜyeAhmet Nuri EKİCİ
I.Hukuk Müşaviri
Etik KomisyonuÜyeAhmet YILMAZ
Personel Dairesi Başkanı

 

1.jpg
2.jpg