ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu

- T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Geniş Bilgi Almak için http://www.etik.gov.tr

- Kanun ve Yönetmelikler

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu

 Etik Komisyonu 

  Başkan


 
 Etik Komisyonu  Üye 
 
 Etik Komisyonu   Üye
 
 Etik Komisyonu  Üye

 Etik Komisyonu

  Üye