ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

UNESCO’nun iştirakiyle
2007 yılı MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ
800. Doğum Yıldönümü Kutlamaları


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun 3-21 Ekim 2005 tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirdiği 33. Genel Konferansı’nda 2007 Yılında UNESCO’nun Kutlamalarına İştirak Edeceği Yıldönümleri Listesi’nde resmi olarak ilân ettiği “Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin 800. Doğum Yıldönümü”, UNESCO’nun iştirakiyle dünya ölçeğinde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.
Bakanlığımızın Mevlânâ’nın 800. Doğum Yıldönümü kutlamalarına ilişkin politikası, Mevlânâ’nın uluslararası tanıtımının yanı sıra, Mevlânâ ortak paydasına dayanarak Türkiye’nin uluslararası planda tanıtımını da sağlama amacı etrafında şekillendirilmiştir. Bu esastan yola çıkarak, Bakanlığımız Kutlamaların planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesi için bir Üst Kurul oluşturulmuştur.
Üst Kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı’nın Başkanlığında, Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığı, üniversite öğretim üyesinden oluşmakta ve 2006 Temmuz ayından itibaren zaruri hallerin haricinde ortalama ayda bir toplanarak Kutlamaların temel çerçevesini tayin etmiş, gerçekleştirilecek faaliyetleri tartışarak karara bağlamıştır.

Uluslararası Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Sempozyumu
08-12 Mayıs 2007
İstanbul-Konya